.do-site-name *,.do-nav-m-ul li a,.do-nav-m-ul .icon-isSub:before { color:rgb(255, 255, 255); }#do-m-menustate:checked ~ .do-nav-m .do-nav-m-title,#do-m-menustate ~ .do-nav-m .do-nav-m-title { background-color:rgb(250, 248, 248)!important; }.do-nav-m-ul > li > a,.do-nav-m-ul > li > ul { border-bottom-color:rgb(216, 4, 10); }.do-nav-m-bar { background-color:rgb(0, 0, 0)!important; }.do-nav-m .do-nav-page-name { color:rgb(215, 10, 10); }.do-m-menu-btn span { background-color:rgb(215, 10, 10)!important; }.do-nav-m-ul li a { font-size:14px; }.do-nav-m .do-site-name img { height:30px; } .lt-640 .do-online-service .do-online-service-btn, .lt-640 .do-kf-phoneDefault .do-online-service .do-box-title, .lt-640 .do-kf-phoneBottom .do-online-service .do-box-con, .lt-640 .do-kf-phoneRight .do-online-service .do-box-item { background-color:rgb(198, 13, 18)!important; } .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item i, .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item em { color:rgb(255, 255, 255); }

在线咨询
微信

微信扫一扫

长按二维码关注微信加好友

立信企业

发布时间:2020-04-02 16:15


扫一扫在手机上阅读本文章

版权所有© 云南首昆商贸有限公司官方网站    技术支持: 酷虎科技